Biomedica prague

2015-11-26

Co na bolest zad?

Co na bolest zad?

Ze všech druhů bolestí zad jsou prosté bolesti nejběžnější, zároveň však nejvíce léčitelné. Jedná se o skupinu nespecifických bolestí, jako například akutní krční blokáda, bolesti mezi lopatkami a akutní bolest v bederní oblasti. Běžné projevení těchto bolestí v dnešním světě se většinou připisuje civilizačním faktorům, a to hlavně úpadku fyzické aktivity a nedostatku cvičení. Těmto bolestem se většinou lze bránit pomocí pravidelného cvičení a rekreačního sportování. Záleží to ale s časovými možnostmi jednotlivce. Proto tedy zde navrhujeme kromě standardních také několik alternativních způsobů, jak se prostým bolestem zad vyhnout.

shutterstock_106521194

V urbánních oblastech je trénink v posilovně poměrně populárním a praktickým přístupem. Důležitou součástí pro správnou funkci páteře jsou svaly, a tak je třeba stále posilovat svalový korzet, což je nejjednodušší v posilovně. V případě problémů se správným držením těla je třeba chodit na speciální cvičení např. Pilates. V domácím prostředí je také důležitý výběr postele tedy matrace, která bude odpovídat vaší výšce a hmotnosti – v posteli trávíte třetinu života. Na pracovních místech se sezením je třeba věnovat čas správnému nastavení psacího stolu, tedy souladu jejich výšky. Při sedavém zaměstnání je také důležité dělat pravidelné přestávky a protahovat tělo (třeba na nafukovacím míči). Pro přetížení páteře obecně platí, že se břemena mají zvedat opatrně, a to nejlépe z kleku.

obr-1-bolesti-zad

Posted in: Nezařazené
Tags:
2015-11-25

Degenerativní onemocnění – s čím souvisí?

Degenerativní onemocnění – s čím souvisí?

Mezi běžné bolesti pohybového aparátu patří bolest zad, která může být způsobena tzv. degenerativním onemocněním pohybového aparátu. Na rozdíl od akutních bolestí zad, které se projevují náhle, bez varování při nekontrolovaném pohybu nebo námaze, chronické bolesti zad způsobené degenerativním onemocněním jsou dlouhotrvající bolesti, které se stávají součástí každodennosti pacienta. Tyto bolesti je téměř nemožné úplně odstranit.

0000134m

Bolesti zad pocházejí převážně z onemocnění páteře. Při neopatrném pohybu totiž může dojít k narušení rovnováhy páteře, a prvním příznakem problému je akutní bolest. V této chvíli dochází ke stažení páteřních svalů kolem postiženého místa, ztuhnutí meziobratlových kloubů v nesprávném postavení a jejich zablokování. V důsledku zůstane jedinec v poloze, která normálnímu postavení těla neodpovídá, a je často poměrně bolestivá.

disc02

Obecně lze rozlišovat tři hlavní druhy bolestí zad. K první skupině patří prosté nespecifické bolesti, jako jsou akutní krční blokáda, bolesti mezi lopatkami a akutní bolest v bederní oblasti. Jejich léčba trvá 2-4 týdny. Druhá skupina zahrnuje bolesti zad vyvolané závažným onemocněním páteře, např. infekce, nádor, trauma apod. Bolesti zad kořenové, jejichž příčinou bývá obvykle komprese, tvoří třetí skupinu bolestí zad. S prostými bolestmi zad je možné bojovat preventivně, a to pravidelným cvičením a zdravým životním stylem. V případě bolestí zad z druhé a třetí skupiny je však nutné se obrátit na lékaře.

 

Posted in: Zdraví
2015-11-23

Nezbytná pro trpící: cvičení na krční páteř

Nezbytná pro trpící: cvičení na krční páteř

V případě chronických bolestí zad z důvodu fyzické námahy představuje cvičení jednak nejúčinnější prevenci proti dalším projevům bolestí jednak přověřený terapeutický přístup ke jejich zmírnění. Existuje řada různých druhů a technik cvičení, zde však navrhujeme několik základních cvičení, která lze opakovat 5- až 10krát. Cvičení jsou třeba provádět naboso na podložce. Je také důležité cvičení provádět v doporučením pořadi, protože každé cvičení se věnuje uvolnění jiné části páteře.

overbal_1

Uvolnění krční páteře. Lze cvičit ve stoje, v sedu či v tureckém sedu. Cvičení by se mělo opakovat 6- a 8krát. Pro začátek zkuste uvolnit šíji pomocí předklonů či úklonů hlavy. Nejdříve tak přejděte do kleku, aniž byste páteř prověsil/a v bederní oblasti. Hlavu svěste dolů, pak pomalu jí otáčejte na obě strany. Nádech je předklonu, výdech je v krajních polohých a na obou stranách.

cviceni_krcni_pater

Uvolnění hrudní páteře. Základní polohou je vzpor klečmo, k němž budete střídat co největší prohnutí s co největším vyhrbením. Začněte pohybem nahorů, a přitom vtáhněte břicho se současným výdechem, a posaďte pánev. Ruce posunujte dozadu se stále volně svěšenou hlavou. Hned po dosažení maximálního vyhrbení začněte ruce posunovat dopředu. Tím se Vám uvolní svaly nejen kolem páteře, ale i na přední straně trupu.

2015-11-21

Existuje univerzální lék proti bolesti?

Existuje univerzální lék proti bolesti?

Lék proti všem bolestem lidského těla samozřejmě neexistuje, je však řada běžně dostupných a široce používaných medikament, která mají účinek na větší skupinu bolestí: analgetika. V první řadě je to Paracetamol a Aspirin, dále pak Analgin, IbuprofenKafetin, Paralen apod. Analgetika se většinou objevují v podobě tablet, občas však také v podobě prachu nebo injekce. Při mírných až středně silných bolestech se obvykle predepisují tabletová analgetika, pro rychlejší účinek prachová, v urgentních případech je však nutné použít lék v podobě injekce.

16289 33867a_fight_musclepain_banner.jpg_960x400_c_

Světová zdravotnícká organizace analgetika rozděluje na tři skupiny resp. do tří stupňů. Do prvního stupně patří mírné až středně silné bolesti, pro něž stačí použít mírné nebo středně silná analgetika, jako jsou například již zmíněný a známý ibuprofen, diclofenac, indomethacin aj. K léčbě tohoto druhu bolestí však stačí použít i paracetamol nebo Aspirin. K druhému stupni bolestí (silné a kruté bolesti) lze používat tzv. „slabé opioidy“. Dříve se těmto lékům říkalo opiáty, dnes je však jejich použití přísně sledováno a kontrolováno. Nejznamějšími představiteli této skupiny jsou tramadol a kodein. Pro třetí skupinu bolestí (nejsilnější, nesnesitelné bolesti) jsou určeny tzv. „silné opioidy“, které jsou většinou založeny na morfinu. V kombinaci nebo jako dodatek k lékům z druhé a třetí skupiny se zpravidla používají některé léky z nejnižší skupiny, anebo léky pomocné.

Posted in: Nezařazené
2015-11-19

Bolesti svalů aneb jak s nimi bojovat

Bolesti svalů aneb jak s nimi bojovat

Z bolestí lidského těla patří bolesti svalů k těm nejběžnějším. Většinou jejich důvodem jsou obtížné fyzické aktivity, přičemž může dojít k zánětu svalů. V těchto případech se doporučuje odpočínek, v případě lehkého napnutí svalů i masáž. Pro lidi, jejichž práce nebo životní styl fyzickou námahu vyžaduje, existuje několik aktivit, které je lze použít jako preventivu. Patří sem řada krémů, pravidelné dávky hořčíku a nejrůznější pásy na ochranu jednotlivých svalových skupin. V případě lidí, jejichž práce nebo životní styl nevyžaduje každodennou fyzickou námahu (např. u lidí, kteří pracují téměř pořád na počítači), preventivní aktivity se liší. Patříte k této skupině? Podívejme se zblízka, jaké možnosti léčby bolestí svalů se Vám nabízejí.

 

Pravidelně posilujte. Tohle samozřejmě záleží na Vašich časových možnostech, v případě bolesti svalů však budete muset prioritizovat. Začněte pomalu a časem zvyšujte intenzitu tréniku, až překonáte bolest svalů. Je však důležité s posilováním pokračovat i po zániku bolesti svalů. Dále Vám pomůžou různá cvičení, jako je lehký aerobní pohyb (chůze nebo plavání), strečník (protahování), masáže u kvalifikovaného odborníka s platnou licencí, rychlá chůže, pomalý běh apod. Ve všech případech bolestí svalů je ovšem důležité konzumovat čerstvé zeleniny a ovoce, protože příjem přírodních vitamínů ve stravě na bolest svalů působí příznivě.

Young man holding his back, having pain

images

Posted in: Zdraví, Životní styl
Tags: ,
2015-11-15

Jak bez bolesti zad v kříži?

Jak bez bolesti zad v kříži?

Jedná se o jednu z nejčastějších civilizačních nemoci, které potkají téměř každého. Bolest v kříži je však často varováním či příznakem nemoci. K běžným příčínám se přiřazují například přenášení nebo tahání těžkých věcí, dlouhý stoj v předklonu, blokáda SI skloubení, bolestivá kostrč, chybný pohybový stereotyp, nejrůznější svalové dysbalance ba vyhřezlá meziobratlová ploténka. Tento druh bolestí se většinou projevuje buď v podobě tupé bolesti v oblasti dolní bederní pátaře, anebo v podobě ostré bolesti, která nám znemožňuje pohyb.

shutterstock_96816673 images (1)

Bolest v kříži nelze léčit hned při výskytu, lze však její účinek zmírnit. Při akutním projevení je poměrně účinná kryoterapie (aplikace chladu). Namržte si v mrazáku dostatečné množství ledu a postupně je přikládejte na problematické místo. V případě trvalejší bolesti je nutné se obrátit na lékaře nebo fyzioterapeuta, který problém bude dále diagnostikovat. Nejbezpečnější variantou je však rozhodně prevence. V tomto smyslu je třeba pravidelně cvičit a fyzicky se hýbat, navíc provádět kompenzační cvičení. Není od věci se také obrátit na odborníka, který Vám vždy poradí. Ruku v ruce s pravidelnou fyzickou aktivitou jde i zdravý životní styl: nekouřit, zdravě jíst apod.

Posted in: Zdraví